#ASIA #HONGKONG
2
DAYS
HONG KONG
2天1夜香港迪士尼乐园度假区
VALID FROM 01-Apr-2017 Until 30-Sep-2017
2D1NHKGDISNEY
FROM RM
687.00
3
DAYS
HONG KONG
3天2夜香港逍遥游
VALID FROM 16-Mar-2017 Until 30-Sep-2017
3D2NHKGFNE
FROM RM
418.00
4
DAYS
HONG KONG
4天3夜香港逍遥游
VALID FROM 16-Mar-2017 Until 30-Sep-2017
4D3NHKGFNE
FROM RM
508.00
4
DAYS
HONG KONG
4天3夜香港&澳门随团游
VALID FROM 16-Mar-2017 Until 30-Sep-2017
4D3NHKGMFM
FROM RM
1,068.00
5
DAYS
HONG KONG
5天4夜香港&深圳随团游
VALID FROM 16-Mar-2017 Until 30-Sep-2017
5D4NHKGSZX
FROM RM
678.00
6
DAYS
HONG KONG
6天5夜香港&深圳&番禺&广州&珠海&澳門随团游
VALID FROM 16-Mar-2017 Until 30-Sep-2017
6D5NHKGSZXCANZUHMFM
FROM RM
1,178.00
6
DAYS
HONG KONG
6天5夜香港&深圳(东部华侨城)&珠海&澳門随团游
VALID FROM 16-Mar-2017 Until 30-Sep-2017
6D5NHKGSZXZUHMFMA
FROM RM
1,238.00
6
DAYS
HONG KONG
6天5夜香港&深圳(锦绣中华)&珠海&澳門随团游
VALID FROM 16-Mar-2017 Until 30-Sep-2017
6D5NHKGSZXZUHMFMB
FROM RM
1,238.00