#EXCURSION #TAIPEI
Taipei Double Decker Bus Tour 4 Hours Pass (E-ticket)
TOUR CODE : TPEDDB4H
TOUR DEPARTS : 00:00 AM
DAILY
PRICE FROM MYR 41.00
Taipei Double Decker Bus Tour 24 Hours Pass (E-ticket)
TOUR CODE : TPEDDB24H
TOUR DEPARTS : 00:00 AM
DAILY
PRICE FROM MYR 67.00