5 DAYS 4 NIGHTS KANSAI HISTORICAL - OSAKA & KOBE & NARA & KYOTO
5天4夜关西经典游 - 大阪 & 神户 & 奈良 & 京都(独立成团)
NOKU OSAKA HOTEL
5D4NKIXHISTORICAL 5D4N OSAKA, HONSHU 01 SEP 2019 - 20 APR 2020

TRAVEL DATES